Joar

Når jeg ikke jobber…………

Seilbåt og sjø



Her kommer mer om seiling